На 27 мај 2017 година во Приштина, Косово се одржа јубилеј – 5 годишнина на нотаријатот во Косово на која како претставници на Нотарската комора на РМ присуствуваа претседателот, Васил Кузманоски, потпретседателите и членови на Управен одбор, Наџи Зеќири и Олга Димовска и поранешниот претседател на НКРМ, нотар Зорица Пулејкова.

Повеќе...
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30h - 16.30h