Со цел за запознавање на пошироката јавност со улогата на нотаријатот во обезбедувањето на правната сигурност, Нотарската комора на РМ на ден  ден 27 април 2017 година (четврток) во хотел Холидеј ИН, Скопје организираше тркалезната маса на тема “Развојот и работата на нотаријатот во Република Македонија и неговиот придонес за остварување на поефикасен правен систем и правна сигурност”     

    
На овој настан свое изглагање имаше поранешниот министер за правда г-дин Михајло Маневски и беа поканети значајните чинители во правниот систем на Република Македонија со кои е поврзано работењето на нотарите и високи претставници од Меѓународната унија на латински нотаријат, заради анализа на нотарското работење во вршење на јавните овластувања.

IMG 8407IMG 8419IMG 8444IMG 8458

IMG 8479IMG 8480IMG 8495IMG 8504