Претседателот на Нотарска комора на РМ, г-дин Васил Кузманоски и Деканот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“,  проф. др. Горан Коевски, на 7.10.2017 година во Струга, потпишаа Меморандум за соработка.

Read more ...

slika5

 

 

 

 

 

 

 

На Изборното Собрание на Нотарската комора на Република Македонија кое се одржа на ден 11 март 2017 година во хотел Континентал, Скопје се изврши избор на нови органи на Нотарската комора на Република Македонија за мандатен период 2017 -2020 година.

Read more ...

Нотарска комора на Република Македонија стана член на Советот на нотаријатите на Европската унија (CNUE) со статус на набљудувач Советот на нотаријатите на Европската унија (CNUE) на Генералното собрание одржано на 16 и 17.6.2017 година, во Шпанија ја одобри апликацијата и ја прифати Нотарската комора на Република Македонија за член со статус на набљудувач во CNUE. CNUE е тело основано во 1993, со седиште во Брисел, а од 1 јануари 2006 добива статус на Совет на нотаријатите на ЕУ и е официјално тело кое ја претставува нотарската професија во односите со Европските институции и ги изразува заедничките одлуки на своите членови во институциите на Европската унија.

Read more ...

sl1

Традиционално како и секоја така и оваа година по повод новогодишните празници, на 24 декември 2016 година од страна на Нотарската комора на РМ беше извршена донација на Домот за деца,,11 октомври,, Скопје во согласност со потребите на домот и тоа 27 стази за детските соби на децата и новогодишно пакетче за секое дете - штитеник на домот.

Како возврат на хуманиот гест ,,од страна на Домот за деца,, 11 Октомври,, Скопје беше организирана приредба и во знак на благодарност на претседателот на Нотарската комора на РМ, г-дин Васил Кузманоски му беше доделена благодарница.

Read more ...

Делегација составена од Претседателот г-дин Кузманоски, Потпретседателите г-дин Зеќири и г-ѓа Димовска и нотар г-дин Арслани беа во Министерството за правда каде беше остварена средба со новиот Министер г-дин Саљији. На средбата се разговараше за моменталната состојба на нотаријатот во Република Македонија, за новините кои ги донесе Законот за нотаријатот како и за потребата од ревидирање на постоечките правни норми.

Read more ...

На 14 март 2017 година во просториите на Нотарската комора на РМ беше одржан состанок со г-дин Christopher Will, раководител на ГИЗ проектот,, Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа-правна реформа,, и претставници на Нотарската комора на РМ. На овој состанок се разгледуваат тековните и идни можности за соработка и вклучување на Нотарската комора на РМ во идните проектни активности.

Read more ...