ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18,) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Љупка Караџовска Главинче ќе биде отсутна од 22.6.2022г. заклучно со 29.6.2022г.
 2. Нотар Сашка Јанчевска Дамјановска ќе биде отсутна од 27.6.2022 до 1.7.2022г.
 3. Нотар Горан Димановски ќе биде отсутен од 27.06.2022 до 01.07.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Соња Стојчева ќе биде отсустна на ден 27.6.2022г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 1. Нотар Сања Бозоска ќе биде отсутна од 20.06.2022 до 1.7.2022 г.
 2. Нотар Роза Николова ќе биде отсутна од 20.06.2022 до 27.6.2022 г.
 3. Нотар Невенка Зојчевска Вучидолова ќе биде отсутна на ден 27.6.2022г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ

 1. Нотар Милана Пановска ќе биде отсутна од 24.06.2022 заклучно со 27.06.2022 г.
 2. Нотар Менче Златковска ќе биде отсутна од 27.6.2022 до 1.7.2022г. 

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

 1. Нотар Христина Стефаноска ќе биде отсутна од 20.06.2022 до 26.06.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

 1. Нотар Јанко Милушев ќе биде отсутен од 23.6.2022г. до 30.6.2022г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

 1. Нотар Јасмина Карталова Баснаркова ќе биде отсутна од 20.6.2022г. заклучно со 30.6.2022г.
 2. Нотар Патриша Трајковска ќе биде отсутна од 27.6.2022 до 30.6.2022г.
 3. Нотар Ненад Трипуноски ќе биде отсутна од 27.6.2022 до 1.7.2022г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе биде отсутна од 23.6.2022 до 30.6.2022г.

 

Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30