ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 72/16, 142/16 И 233/18), ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СЛЕДНИВЕ НОТАРИ ПРИЈАВИЛЕ ОТСУСТВО:

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

  1. Нотар Нотар Катерина Митревска ќе биде отсутна на 09.12.2022 г.
  2. Нотар Ирфан Тахири ќе биде отсутен на 09.12.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

  1. Нотар Александра Атанасов ќе биде отсутна од 12.12.2022 до 30.12.2022 г.
  2. Нотар Александра Петровска Ангеловска ќе биде отсутна на 09.12.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

  1. Нотар Пане Нацев ќе биде отсутен на 09.12.2022 г.
  2. Нотар Митко Милков ќе биде отсутен на 09.12.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КИЧЕВО

  1. Нотар Кристина Петреска ќе биде отсутна на 09.12.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ

  1. Нотар Менче Златковска ќе биде отсутна на 09.12.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

  1. Нотар Ненад Трипуноски ќе биде отсутен на 09.12.2022 г.
  2. Нотар Снежана Ѓорѓеска - Видоеска ќе биде отсутна на 9 и 12 декември 2022 г.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30