ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18,) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 1. Нотар Весна Паунова ќе биде отсутна од 14.01.2022 до 21.01.2022 г.
 2. Нотар Петар Митков ќе биде отсутен на 20 и 21 јануари 2022 г.
 3. Нотар Кристина Костовска ќе биде отсутна од 21.01.2022 до 28.01.2022 г.
 4. Нотар Невенка Зојчевска Вучидолова ќе биде отсутна од 21.01.2022 до 28.01.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Антонио Јанчев ќе биде отсутен од 10.01.2022 до 24.01.2022 г.
 2. Нотар Цеца МАлева Стоев ќе биде отсутна на 20.01.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

 1. Нотар Митко Милков ќе биде отсутен на 20 и 21 јануари 2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КИЧЕВО

 1. Нотар Вјоса Лимани-Мустафа ќе биде отсутна од 17.01.2022 до 27.01.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУВ ВО КУМАНОВО

 1. Нотар Габриела Денковска-Спасовска ќе биде отсутна од 13.01.2022 до 23.01.2022 г.
 2. Нотар Лорија Ваневска ќе биде отсутна на 20 и 21 јануари 2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА

 1. Нотар Беса Кадриу ќе биде отсутна од 17.01.2022 до 21.01.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Соња Катранџиска - Кимова ќе биде отсутна од 13.12.2021 до 09.03.2022 г.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30