СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БРОЈ 72/16 И 142/16) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

 1. Нотар Оливера Пешиќ ќе биде отсутна од 11.6 до 22.6.2018 година.
 2. Нотар Кристина Костовска ќе биде отсутна на 18.6.2018 година.
 3. Нотар Андријана Ѓорѓеска ќе биде отсутна на 18.6 до 22.6.2018 година.
 4. Нотар Владимир Голубовски ќе биде отсутен од 14.06 до 19.06.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

 1. Нотар Гордана Дескоска ќе биде отсутна од 4.6. до 14.6.2018 година.
 2. Нотар Тана Топалоска ќе биде отсутна од 18.6. до 22.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Сашка Јанчевска Дамјановска ќе биде отсутна од 18.6 до 22.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

 1. Нотар Наташа Велеска ќе биде отсутна од 7.6. до 13.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе биде отсутна од 11.6. до 14.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРУШЕВО

 1. Нотар Нада Петреска Ангелеска ќе биде отсутна од 25.6. до 29.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

 1. Нотар м-р Ненад Трипуноски ќе биде отсутен на 14.06.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

 1. Нотар Аница Маџункова ќе биде отсутна на 18.6 до 22.6.2018 година.
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30h - 16.30h