ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 72/16, 142/16 И 233/18), ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СЛЕДНИВЕ НОТАРИ ПРИЈАВИЛЕ ОТСУСТВО:

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

  1. Нотар Симона Талевска ќе биде отсутна од 16.03.2023 до 22.03.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ

  1. Нотар Менче Златковска ќе биде отсутна на 22, 23, 24 и 27 март 2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

  1. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе биде отсутна од 27.03.2023 до 31.03.2023 г.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30