ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 72/16, 142/16 И 233/18), ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СЛЕДНИВЕ НОТАРИ ПРИЈАВИЛЕ ОТСУСТВО:

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

  1. Нотар Кристина Костовска ќе биде отсутна од 03.02.2023 до 06.02.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР

  1. Нотар Руждија Абдулаи ќе биде отсутна од 26.01.2023 до 19.02.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

  1. Нотар Сузан Лимани ќе биде отсутна од 30.01.2023 до 10.02.2023 г.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30