ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 72/16, 142/16 И 233/18), ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СЛЕДНИВЕ НОТАРИ ПРИЈАВИЛЕ ОТСУСТВО:

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

  1. Нотар Симон Зафироски ќе биде отсутен од 19.09.2022 до 23.09.2022г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КИЧЕВО

  1. Нотар Букурије Алими ќе биде отсутна на  од 23.09.2022 до 29.09.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

  1. Нотар Лидија Рибарева ќе биде отсутна на 26 и 27 септември 2022 г.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30