ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18,) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

  1. Нотар Симона Николиќ ќе биде отсутна од 30.11.2021 до 03.12.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРАТОВО

  1. Нотар Маја Колева ќе биде отсутна од 30.11.2021 до 09.12.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

  1. Нотар Соња Катранџиска - Кимова ќе биде отсутна од 13.12.2021 до 09.03.2022 г.