Делегација составена од Претседателот г-дин Кузманоски, Потпретседателите г-дин Зеќири и г-ѓа Димовска и нотар г-дин Арслани беа во Министерството за правда каде беше остварена средба со новиот Министер г-дин Саљији. На средбата се разговараше за моменталната состојба на нотаријатот во Република Македонија, за новините кои ги донесе Законот за нотаријатот како и за потребата од ревидирање на постоечките правни норми.

 

Претседателот на НКРМ г-дин Кузманоски од име на НКРМ му честиташе на министерот за неговото назначување на функцијата и упати искрени желби за понатамошна плодна соработка меѓу Комората и нејзиното матично Министерство.

IMG 0212   IMG 0213   IMG 0214