al palas 4

На 30 Март 2019 година во хотел Александар Палас, Скопје се одржа 21 - вото Редовно Годишно Сoбрание на Нотарската комора на РМ на кое беа усвоени извештаите од работењето на органите на Нотарската комора на РМ во претходната година.

 

al palas 3  al palas 2

Од страна на претседателот г-дин Васил Кузманоски беа изнесени резултатите од успешното функционирање на нотаријатот во 2018 година како и визите кои во иднина би биле цел на остварувања на органите на Комората реализирани преку низа активности.

al palas

На нотарите кои навршиле 10 и 15 години од своето нотарското работење, од страна на претседателот на Нотарската комора г-дин Васил Кузмански им беше доделен подарок со желби за успех и просперитет во понатамошното професионално постапување како нотари.